Obrazovanje/stručna sprema:

    • Doktor tehničkih nauka (1996.-2004.): Eksperimentalno i numeričko istraživanje termo-strujnih procesa u dobošastim razmenjivačima toplote, Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, 2004.
    • Magistar tehničkih nauka (1990.-1996.): Istraživanje kinetike sušenja kukuruza u fluidizovanom sloju, Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, 1996.
    • Diplomirani mašinski inženjer (1985.-1990.): Kinetika sušenja zrnastih kapilarno-poroznih koloidnih materijala, Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, 1990.